Category Archives: Thẻ đo độ ẩm

Thẻ đo độ ẩm 6 nấc HIC 10-60,cobalt

The Do Do Am 6 Nac Hic 10 60cobalt 1

Tên sản phẩm: Thẻ đo độ ẩm 6 nấc HIC 10-60,cobalt Mã SP: HIC 10 – 60 Thông số: 6 nấc, có Cobalt Chuyển mầu: blue (khô) sang Pink (ướt) Thẻ đo độ ẩm hay thẻ hiển thị độ ẩm là tấm thẻ với những vòng tròn trên đó và những vòng tròn này có thể đổi màu. Thẻ được […]

Thẻ đo độ ẩm 6 nấc HIC 5-10-60

Luu Ban Nhap Tu Dong 5 1

Tên sản phẩm: Thẻ đo độ ẩm 6 nấc HIC 5-10-60 Mã SP: HIC 5-10-60 Thông số: thẻ 3 nấc, có cobalt Chuyển mầu: blue (khô) sang Pink (ướt) Thẻ đo độ ẩm hay thẻ hiển thị độ ẩm là tấm thẻ với những vòng tròn trên đó và những vòng tròn này có thể đổi màu. Thẻ được ngâm […]

Thẻ đo độ ẩm 3 nấc, không cobalt

Luu Ban Nhap Tu Dong 5 2

Tên sản phẩm: Thẻ đo độ ẩm 3 nấc, không cobalt Mã SP: HIC NC 5-10-15 Thông số: 3 nấc không cobalt Chuyển mầu: Brown (khô) sang Azura (ướt)   Thẻ đo độ ẩm hay thẻ hiển thị độ ẩm là tấm thẻ với những vòng tròn trên đó và những vòng tròn này có thể đổi màu. Thẻ […]

Thẻ đo độ ẩm 6 nấc, không cobalt

The Do Do Am 6 Nac Khong Cobalt 2

Tên sản phẩm: Thẻ đo độ ẩm 6 nấc, không cobalt Mã SP: HIC NC 10-60 Thông số: 6 nấc không cobalt Chuyển mầu: Brown (khô) sang Azura (ướt)   Thẻ đo độ ẩm hay thẻ hiển thị độ ẩm là tấm thẻ với những vòng tròn trên đó và những vòng tròn này có thể đổi màu. Thẻ được […]

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi