test tiếng anh Contact Us
Thẻ đo độ ẩm Humidity Indicator Card (HICs) có các chấm tròn nhạy cảm với độ ẩm và thay đổi màu sắc từ xanh lam sang hồng theo mức độ ẩm trong môi trường xung quanh. Thẻ hoạt động như một cảnh báo, giúp bạn biết sản phẩm đang ở mức độ ẩm bao nhiêu, cần điều chỉnh và xử lý thay đổi như thế nào cho phù hợp.
Contact us for consultation
MÔ TẢ SẢN PHẨM THÔNG SỐ SẢN PHẨM

test tiếng anh

Download product specifications
Detailed product specifications where you can learn more about product quality
Tải về

Do you need expert advice?

We not only manufacture but also provide optimal solutions for our customers' products, ensuring the best quality and efficiency