Công Ty TNHH SAM LAN

Địa chỉ: ngõ 53 Đ. Ng. Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội , Việt Nam

Tel/Fax: 0243.8729757 Hotline: 0902 217 689 – 0934 409 424 – 0776 669 696

Website: samlan.com.vn * Email: phamlan3012@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCffaIoc5PXmOB75apkrE7zg

Fanpage: Màng seal Sam Lan / Lan màng seal